Smålandsoperans vänner.

Föreningen Smålandsoperans vänner bildades i november 2013. Syftet med föreningen är att stötta och marknadsföra Smålandsoperans uppsättningar.