Smålandsoperans Vänner

Föreningen Smålandsoperans Vänner bildades i november 2013 för att stötta och marknadsföra Smålandsoperans uppsättningar av opera och operett i Småland.

Vill du vara med och stötta, och kanske även arbeta för, operans etablering i Småland, så är du varmt välkommen att bli medlem!

Genom föreningens medlemsmail får du regelbundet nyheter om vad som händer i Smålandsoperan. Medlemsförmånerna omfattar även bl.a. ett gratis programblad till en av Sommaroperans föreställningar.

Kontakt: smalandsoperansvanner@gmail.com

Föreningens styrelse består 2019 av:
Nina Knobloch Blomqvist (ordförande), Fredrik Kjällbring (vice ordförande), Lars-Olof Rask (kassör), Paula Gårsjö, Annika Veith, Elisabeth Holgersson Palm, Lovisa Stenberg (ledamöter) och Åke Carlsson (suppleant).