Smålandsoperans vänner.
Föreningen Smålandsoperans vänner bildades i november 2013. Syftet med föreningen är att stötta och marknadsföra Smålandsoperans uppsättningar.

Bli medlem idag!


Föreningen har många strängar på sin lyra. Det handlar om att hjälpa till vid bidragsansökningar och att bidra till marknadsföring i till exempel tidningar och nätverk. Tjänster av praktisk karaktär ingår också i föreningens ansvar. Det kan vara scenbygge eller publikvärdskap. Föreningen anordnar medlemsaktiviteter med opera och musik i centrum. Du kan få vara med på en öppen repetition där du får träffa regissör och medverkande i aktuell uppsättning eller följa med på en resa för att få njuta av opera på annat håll. Lotteri av biljetter sker regelbundet och föreningen bekostar ditt programblad till operaföreställningarna. (Värde 50:-)

Styrelsen består av Paula Gårsjö, ordförande; Fredrik Kjällbring, vice ordförande; Lars-Olof Rask, kassör; Helena Lagedotter, sekreterare; Nina Knobloch, ledamot; Anders Sällberg, ledamot; Agneta Skoglund, ledamot; Gunnar Nordmark, ledamot; Petter Ericsson, suppleant. Adjungerad ledamot från Smålandsoperan Scenkonstproduktion AB är Christina Gutiérrez Malmbom.


Bli medlem du också! Årsavgiften för medlemskap i föreningen är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för par/familj. Vill du bli medlem, sätt in pengar på bankgiro 520-4755 och skicka ett mail med dina uppgifter till smalandsoperansvanner@gmail.com. Du får då ett medlemsutskick regelbundet med information om våra aktiviteter.

Tack för ditt stöd!

Paula Gårsjö, ordförande