Våra samarbetspartners.
Smålandsoperan vill bidra till att Småland fortsätter vara en bra plats att leva och verka på. Det gäller såväl i stad som på landsbygd. Vi knyter gärna kontakter med företag i regionen. 

Tillsammans kan vi åstadkomma helhetsupplevelser där du och ditt företag syns lite extra. Vi erbjuder plats i programblad, annonser och flyers men kan också komma till ditt företag och göra event, kundträffar och personalarrangamang. Kontakta oss på info@smalandsoperan.se för diskussion om hur du kan stötta Smålandsoperan och samtidigt få glans på tillvaron med lite operasång.