Akt 1

Hösten 2021 efterlyste Smålandsoperan texter från allmänheten för att skapa en första akt till uppsättningen av Gianni Schicchi. Gensvaret från allmänheten blev stort och vi fick in 51 bidrag. De inkomna texterna lästes och ett tiotal valdes ut som sen låg till grund för två workshops där regissören och sångarna improviserade fram scener.

Alla texter hade kopplingar handlingen i operan Gianni Schicchi men var samtidigt fristående. För att ge dem full rättvisa har vi valt att publicera dem här på vår hemsida.

Det har varit ett spännande och svårt arbete som gett oss nya perspektiv på det som brukar kallas för kardinalsynder eller dödssynder. Högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja är de synder som människor begår och som leder till helvetet om inte syndaren gör bot. Ursprungligen var det påve Gregorius som listade dessa. Under medeltiden associerades varje synd med ett djur för att det skulle bli lättare att komma ihåg dem. Högmodet fick påfågeln som symbol, girigheten en räv, lusten en get, avund symboliserades av hunden, frosseri av grisen, vreden av vargen och lättjan slutligen fick åsnan som symbol. I arbetet har de medverkande tilldelats djuren och texterna från författarna och sen har vi improviserat där de försökt integrera dessa element i sina rollkaraktärer.

Klicka på rubriken för att läsa hela tetxen.

Lättja

Linda Valle

Girighet

Annika Rockström

funnet, intet

Jesper Krantz

Kintsugi

Ingrid M Hallberg

Respekt

Charina Widmark

Gianni Schicchi Prolog

Ann-Sofie Öman

BUOSO DONATI – libretto

Christer Jansson

Gumman och katten

Marie Eriksson