Våra samarbetsparter

Smålandsoperan vill bidra till att Småland fortsätter vara en bra plats att leva och verka på. Det gäller såväl i stad som på landsbygd. Vi knyter gärna kontakter med företag i regionen. 

Smålandsoperan Scenkonstproduktion har ett kontinuerligt och långsiktigt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. När vi arbetar med amatörer, publikvärdar och andra ideella åtaganden gör vi det med folkbildningens hjälp och stöd. Vi gör också en hel del kulturarrangemang.

Tillsammans kan vi åstadkomma helhetsupplevelser där du och ditt företag syns lite extra. Vi erbjuder plats i programblad, annonser och flyers men kan också komma till ditt företag och göra event, kundträffar och personalarrangamang. Kontakta oss på info@smalandsoperan.se för diskussion om hur du kan stötta Smålandsoperan och samtidigt få glans på tillvaron med lite operasång.