MinOpera

Smålandsoperans långsiktiga mål är att det skall bli mer opera i Småland. Vi samarbetar därför med flera frilansande artister och operakompanier. Ett sådant är MinOpera i Jönköpings län. Flera av våra barnproduktioner kommer från dem. Läs mer på deras egen hemsida.