Vill du vara med och skriva librettot till första akten i vår uppsättning av Gianni Schicchi?

Vi söker din text.

I Gianni Schicchi möter vi släktingarna. De vakar vid Buosos dödsbädd och bevakar arvet. Girighet, frosseri, lättja, högmod, avund, vrede och lust är teman vi vill att du skriver kring. Varför blev vi som vi blev?
Skriv kort eller långt, prosa eller dikt – det är du som bestämmer. Vi vill ha din text senast den sista februari och kommer sen att bearbeta den i workshop form för att få till vår första akt som föregår Puccinis Gianni Schicchi. Om vi använder din text i operan står du självklart med som upphovsman och du får även 2 biljetter till valfri föreställning. Du ger oss rätten att använda din text i den här produktionen fram till juni 2023.

Material inskickas digitalt till christina@smalandsoperan.se och ange författarens namn och kontaktuppgifter.